Informatieportal // Wat verandert er voor mensen die te maken hebben met de participatiewet Werk en inkomen

Werkzoekenden en werkgevers kunnen vanaf 1 juli 2016 terecht bij het Servicepunt Werk.

Het huidige Werkgeversservicepunt Duin- en Bollenstreek breidt uit, krijgt meer re-integratietaken en een personele uitbreiding van het team. Door krachten te bundelen van twee gemeentelijke sociale diensten (gemeente Katwijk en de ISD Bollenstreek) en MareGroep NV kunnen de 6 gemeenten in de Duin- en Bollenstreek zoveel mogelijk mensen naar werk begeleiden. Dit betekent dat we meer mogelijk maken voor uitkeringsgerechtigden, ook die op grote afstand staan van de arbeidsmarkt. Het Servicepunt werk wil hier ondernemers nog intensiever bij betrekken.

Veel gestelde vragen

We hebben voor u de meestgestelde vragen over de veranderingen in werk en inkomen op een rij gezet:

Ben je student en heb je een arbeidsbeperking?

Studeren kan door je arbeidshandicap lastiger zijn. Bovendien is het niet altijd mogelijk naast de studiefinanciering te werken en zo de inkomsten aan te vullen. Doel van de individuele studietoeslag is je te stimuleren toch naar school te gaan. Een diploma is voor iedereen immers een goede toegang tot de arbeidsmarkt. Voor mensen met een arbeidshandicap is dit extra belangrijk. Een afgeronde studie kan werkgevers over de drempel helpen jou in dienst te nemen.

Meer weten over de studietoeslag? Kijk op de website van ISD Bollenstreek.

Kun je in 2015 nog Wajong aanvragen?

Heb je nog geen Wajong-uitkering op 1 januari 2015? Vanaf 1 januari 2015 hebben alleen jongeren die nooit meer kunnen werken nog recht op een Wajong-uitkering. Uitkeringsinstantie UWV beoordeelt of dit voor jou geldt.

Meer weten over de Wajong? Kijk op de website van het UWV.

Wat verandert er voor jongeren met een arbeidsbeperking?

Met invoering van de Participatiewet, is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een nieuwe groep jongeren: jongeren met een beperking, die nog voldoende mogelijkheden hebben om te werken. Deze groep kon voorheen aanspraak maken op een Wajong-uitkering. Dit is sinds 1 januari 2015 niet meer mogelijk. Alleen jonggehandicapten, die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn, kunnen nog een  wajong-uitkering krijgen.

Heb je al een Wajong-uitkering op 1 januari 2015?
Dan krijg je te maken met een herbeoordeling. Je houdt wel een Wajong-uitkering van het UWV. Hoe hoog die is, hangt af van jouw herbeoordeling:

  • Heb je geen arbeidsvermogen? Dan houd je je huidige Wajong van 75% van het minimumloon.
  • Heb je een deel arbeidsvermogen of heb je tijdelijk geen arbeidsvermogen? Dan blijf je bij het UWV en krijg je nog steeds Wajong. Deze wordt vanaf 2018 verlaagd naar 70% van het minimumloon

Wat verandert er in de sociale werkvoorziening?

Mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap kunnen vaak moeilijk een baan vinden. De Rijksoverheid geeft gemeenten geld om deze mensen aan het werk te helpen. Dit gebeurt via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

De Participatiewet vervangt onder andere de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vanaf 1 januari 2015. Er kunnen dan geen nieuwe mensen meer instromen in de Wsw. Onder de Participatiewet vallen alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Werkt u al bij MareGroep in een beschutte omgeving via de Wsw? Dan verandert er niets voor u. U houdt de rechten en plichten die u nu ook heeft.

Staat u al op de wachtlijst voor een Wsw-plek? Dan heeft uw gemeente ook vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid om u aan het werk te helpen. Dat kan gaan om werk bij een reguliere werkgever, zo nodig met wat extra hulp.

Meer weten over de Participatiewet ? Kijk op de website van ISD Bollenstreek.

Ik moet een tegenprestatie doen. Wat betekent dit?

U ontvangt een uitkering van de ISD Bollenstreek. De ISD Bollenstreek mag u vragen daarvoor een tegenprestatie te doen. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaalde activiteiten die nuttig zijn voor de samenleving. Een tegenprestatie kan ook nuttig voor u zelf zijn. U ontmoet andere mensen, u ontwikkelt vaardigheden die u bij een betaalde baan goed kunt gebruiken en u doet iets nuttigs voor andere mensen/de samenleving.

Meer weten over de tegenprestatie? Kijk op de website van ISD Bollenstreek.

Wat zijn arbeidsverpichtingen en strengere maatregelen?

Wie een bijstandsuitkering heeft, heeft meestal ook arbeidsverplichtingen. Die houden in dat u er zelf zo veel mogelijk aan moet doen om weer aan werk te komen of om actief mee te doen in de samenleving. De arbeidsverplichtingen zijn niet nieuw, die staan al langer in de Wet werk en bijstand. Maar in de Participatiewet zijn ze uitgebreider beschreven. Als u zich niet aan deze verplichtingen houdt, krijgt u vanaf 2015 met strengere (hogere) maatregelen te maken.

Meer weten over de arbeidsverplichtingen? Kijk op de website van ISD Bollenstreek.

Wanneer kan ik gebruik maken van bijzondere bijstand?

Per 1 januari 2015 zijn bijna alle vormen van categoriale bijzondere bijstand in de wet afgeschaft. Dat betekent dat zowel de Regeling Sportieve en Sociaal Culturele Activiteiten (SSCA) en de Regeling chronisch zieken, ouderen en gehandicapten vervallen per 1 januari 2015.

Alleen de collectieve aanvullende zorgverzekering (die u kunt afsluiten bij Zorg en Zekerheid) blijft in 2015 bestaan. Daarnaast blijft ook de individuele bijzondere bijstand bestaan. Individuele bijzondere bijstand is een (gehele of gedeeltelijke) bijdrage van de ISD Bollenstreek voor noodzakelijke kosten van het bestaan die u vanwege bijzondere omstandigheden moet maken en die u niet zelf kunt betalen.

Meer weten over de bijzondere bijstand? Kijk op de website van ISD Bollenstreek.

POB en inspanningspremie worden ingevoerd. Wat betekent dit?

De langdurigheidstoeslag wordt per 1 januari 2015 gewijzigd in de individuele inkomenstoeslag. De ISD Bollenstreek noemt deze individuele inkomstentoeslag het persoonsondersteunend budget (POB). De ISD Bollenstreek kent ook de inspanningspremie. U kunt maar voor één van beide in aanmerking komen.

Wat is een persoonsondersteunend budget (POB) of inspanningspremie?
Het is een geldbedrag dat de ISD Bollenstreek u één keer per jaar kan geven als u 12 maanden lang weinig inkomsten of vermogen hebt. U kunt het geld  besteden aan bijvoorbeeld spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of wasmachine. U kunt het geld ook gebruiken als u een eigen bijdrage moet betalen als uw aanvullende zorgverzekering niet alle kosten vergoedt of als u bijvoorbeeld het eigen risico uit de basisverzekering moet betalen omdat u naar het ziekenhuis bent geweest.

Meer weten over het POB/de inspanningspremie? Kijk op de website van ISD Bollenstreek.

Wat houdt de kostendelersnorm in?

Kort gezegd betekent de kostendelersnorm dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de kosten kunnen delen. Vandaar de kostendelersnorm.

Meer weten over de kostendelersnorm? Ga naar ISD Bollenstreek

Ik heb een bijstandsuitkering. Wat verandert er voor mij?

U ontvangt een bijstandsuitkering van de ISD Bollenstreek. Deze uitkering helpt u rond te komen, zolang u niet genoeg geld heeft om van te leven. Een bijstandsuitkering is het laatste vangnet. Wie kan werken, moet werken.

De Wet werk en bijstand (WWB) wordt vanaf 2015 vervangen door de Participatiewet. Een aantal zaken is in de Participatiewet anders geregeld dan in de WWB. Ontving u op 31 december 2014 bijstand en heeft u daar in 2015 ook recht op, dan krijgt u net als iedereen met deze veranderingen te maken. Doel van de veranderingen is zoveel mogelijk mensen kans te bieden op betaald werk en ervoor te zorgen dat ze zich actief inzetten voor de samenleving.

Belangrijkste wijzigingen
participatiewet Werk en inkomen

Eén Participatiewet: werk en inkomen
Wat u wel kunt, telt
Eén aanspreekpunt voor werkgevers 

Ik heb een vraag:

Voor vragen over uw huidige uitkering of Wmo-voorziening kunt u bij de uitvoeringsorganisatie ISD terecht. Persoonlijk: Bezoek de spreekuren op de lokale loketten Telefonisch (0800) 95 67 000 (gratis) (werkdagen van 09.00 uur – 17.00 uur) Schriftelijk: ISD Bollenstreek, Postbus 255, 2160 AG Lisse (geen bezoekadres/alleen op afspraak).
Website: www.isdbollenstreek.nl
Email-adres: info@isdbollenstreek.nl

Blijf op de hoogte!

*Verplicht veld